สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก ในกิจกรรม “สัปดาห์วันออมแห่งชาติ” ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก ในกิจกรรม "สัปดาห์วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก ในกิจกรรม “สัปดาห์วันออมแห่งชาติ” ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก ในกิจกรรม "สัปดาห์วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2565

 

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ในกิจกรรม “สัปดาห์วันออมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 โดยมี นายประพันธ์ ขันโมลี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด พร้อมคณะการดำเนินการสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก ในกิจกรรม "สัปดาห์วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็น ตามหลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้ดำเนินกิจการเข้าสู่ปีที่ 55 ผลประกอบกิจการสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกเสมอมา และเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปในอนาคต การส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยในการออม รู้จักการบริหารการเงิน และเพิ่มทุนให้กับสหกรณ์มีความมั่นคง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก ในกิจกรรม "สัปดาห์วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2565

การจัดโครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินให้กับสมาชิกอยู่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการระดมหุ้น จัดกิจกรรม ซึ่งเมื่อสมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด จะได้รับของที่ระลึกและคูปองเพื่อลุ้นรับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรม มีสมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม จำนวน 2,220 คน เป็นเงินจำนวน 99,904,760 บาท และกิจกรรมสำหรับสมาชิก ที่เปิดบัญชีใหม่และฝากเงินเพิ่ม ระหว่างวันที่ 25 ถึง 31 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จะได้รับของที่ระลึก การให้บริการด้านเงินฝากนั้น สหกรณ์ฯ ให้บริการสมาชิก ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3.00 บาท ต่อปี ในประเภทออมทรัพย์ธรรมดา และในอัตราดอกเบี้ย 3.50 บาท ต่อปี ในประเภทออมทรัพย์พิเศษ มีสมาชิกเปิดบัญชีใหม่และฝากเงินเพิ่ม จำนวน 321 คน เป็นเงินจำนวน 34,342,395.35 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก ในกิจกรรม "สัปดาห์วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2565

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *