จังหวัดมหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ ตามโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

จังหวัดมหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ ตามโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

จังหวัดมหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ ตามโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

จังหวัดมหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ ตามโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

ที่โดมเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ ตามโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ดูแลเด็กพิการ เข้าร่วม

สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ดูแลเด็กพิการ จำนวน 150 ครอบครัว แบ่งเป็น อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 50 ครอบครัว อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 50 ครอบครัว และอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 50 ครอบครัว

จังหวัดมหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ ตามโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยจัดอบรมโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลเด็กพิการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน ให้สัมพันธ์กับศักยภาพของผู้ดูแลเด็กพิการแต่ละบุคคลและแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง และอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมจากอาชีพปัจจุบันให้แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ สามารถเป็นอาหารโปรตีนสำหรับเด็กพิการ และยังสามารถให้เด็กพิการได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *