ชาวไร่อ้อยมหาสารคาม ยื่นหนังสือทวงค่าตัดอ้อยสดกับ ผวจ.จะรีบส่งหนังสือให้ส่งไปกระทรวงทันที

ชาวไร่อ้อยมหาสารคาม ยื่นหนังสือทวงค่าตัดอ้อยสดกับ ผวจ.จะรีบส่งหนังสือให้ส่งไปกระทรวงทันที

ชาวไร่อ้อยมหาสารคาม ยื่นหนังสือทวงค่าตัดอ้อยสดกับ ผวจ.จะรีบส่งหนังสือให้ส่งไปกระทรวงทันที

พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เปลี่ยนขำ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมสมาชิกชาวไร่อ้อยมหาสารคามได้เข้ามายื่นหนังสือ ต่อ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม   จากความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาล ผลิตปี 2565/2566 ตามที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติรับทราบและอนุมัติใน หลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อลดฝุ่น PM2.5 โดยให้ได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือจาก รัฐบาล เพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อย 2 ฤดูการผลิตคือปีการผลิต 2564/2565 และปีการผลิต2565/2566 สำหรับฤดูการผลิตปี 2565/2566 หลังจากสิ้นสุดการหีบอ้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้แทน 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ได้ขอเข้าพบรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คุณอนุชา นาคาศัย) เพื่อนําเสนอ เรื่องการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในอัตราตันละ 120 บาท ประกอบกับสมาคมชาวไร่ อ้อยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกชาวไร่อ้อย แจ้งถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ ตัดอ้อยสดตามโครงการดังกล่าว คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐตัดอ้อยสด ต้องแบกรับภาระ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าแรงในการจ้างตัดอ้อยสด สูงกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานในการตัดอ้อยไฟไหม้และจนถึง ขณะนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ชาวไร่อ้อยมหาสารคาม ยื่นหนังสือทวงค่าตัดอ้อยสดกับ ผวจ.จะรีบส่งหนังสือให้ส่งไปกระทรวงทันที

ทั้งนี้สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม จึงขอนําเรียนปัญหาดังกล่าว ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนําเสนอต่อรัฐบาล ให้รับทราบ และขอให้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน ในฤดูการผลิตปี 2565/2566 ในอัตราตันละ 120 บาทเนเงินที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามกว่า  30 ล้านบาท  จะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับ ราคาอ้อยใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต และมีผลตอบแทนเพียงพอในการที่จะนําไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและจะต้องปฏิบัติในอนาคตต่อไป

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม   กล่าวว่า หลังจากทีรับหนังสือแล้วก็จะให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้ร่างหนังสือส่งไป กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันนี้เลย เพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อยมหาสารคาม ทางจังหวัดเรารับทราบถึงปัญหาของเกษตรกรเป็นอย่างดี จึงจะได้เร่งแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที

ชาวไร่อ้อยมหาสารคาม ยื่นหนังสือทวงค่าตัดอ้อยสดกับ ผวจ.จะรีบส่งหนังสือให้ส่งไปกระทรวงทันที

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *