รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

รองอธิบดีกรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

รองอธิบดีกรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร เรียน (อาคาร 2) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยโดยมีนายบดินทร ศรีชัย นายกเทศมนตรีตำบลพยัคฆภูมิพิสัย  เจ้าหน้าที่เทศบาล อาจารย์และผู้ปกครองนักเรียน  ให้การต้อนรับ อาคารเรียนนี้ทางเทศบาลฯ ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารบางส่วน เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อปีงบประมาณ 2562 ได้รับการ จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 หลัง

รองอธิบดีกรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เป็นศูนย์กลางหลักของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีพื้นที่ 11.04 ตารางกิโลเมตร และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  ครอบคลุม 2 ตำบล 12 ชุมชน สำหรับด้านการจัดการศึกษา  เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยได้เห็น ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก และมุ่งหวัง ให้เยาวชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีสถานศึกษาในเขตเทศบาล ประกอบด้วย สถานศึกษาเอกชน 2 แห่ง และสถานศึกษาของรัฐบาลอีก 5 แห่ง ซึ่งเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล พยัคฆภูมิพิสัย เปิดทำการสอนในระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย/ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555  ในระดับชั้นอนุบาล มีนักเรียน จํานวน 106 คน ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 505 คน และบุคลากรทั้งหมด 40 คน

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *