อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายสนับสนุนรวมประมาณ 40 คน  มาจัดโครงการเพื่อซ่อมบำรุงรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการในจังหวัดมหาสารคาม

อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายสนับสนุนรวมประมาณ 40 คน  มาจัดโครงการเพื่อซ่อมบำรุงรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการในจังหวัดมหาสารคาม

จิตอาสาทั้งไทยและญี่ปุ่น ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็นฟรีแก่คนพิการที่ มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ “มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) Wheelchair and Friendship Center of Asia (Thailand) โดยบริษัทเดนโซ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542 เพื่อเป็นองค์กร สาธารณะประโยชน์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยการจัดหาและให้บริการเก้าอี้ล้อเข็นเป็นหลัก และส่งเสริมให้พวกเขาได้เข้ารับการศึกษาเหมือนกับเด็กทั่วไป ตลอดจนอยู่ร่วมในสังคมได้โดยปราศจาก อุปสรรค นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของคนในสังคม และเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิฯโดย ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย ซึ่งจะมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายสนับสนุนรวมประมาณ 40 คน  มาจัดโครงการเพื่อซ่อมบำรุงรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการในจังหวัดมหาสารคามจำนวนกว่า 100 คัน  โดยการประสานงานของ อ.เทอดเกียรติ ฉายจรุง (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และ อ. ทรงพล นามคุณ (ศูนย์บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก คณะวิศวกรรมศาสตร์)  ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โรงพยาบาลมหาสารคาม/ศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคาม กิจกรรมดังกล่าว ได้สร้างทักษะในการซ่อมบำรุง และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการในโอกาสต่อไป หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฎได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ อาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการแสดงของนักศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และร่วมสังสรรค์

อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายสนับสนุนรวมประมาณ 40 คน  มาจัดโครงการเพื่อซ่อมบำรุงรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการในจังหวัดมหาสารคาม

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *