เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สกร.มหาสารคามเกมส์

เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สกร.มหาสารคามเกมส์

 

เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สกร.มหาสารคามเกมส์

เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สกร.มหาสารคามเกมส์

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  นายวุฒิพล ทับธานี รองศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “สกร.มหาสารคามเกมส์” โดยมีผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ในจังหวัดมหาสารคาม มีการกล่าประกาศเจตนารมณ์ต้านยาเสพติด  มีขบวนพาเหรดจาก สกร.อำเภอในจังหวัด ในการแข่งขันกีฬา นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ ทางด้าน ร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานอีกด้วย ประการสำคัญ คือการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด สกร. ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมาน สามัคคีและร่วมแรงร่วมใจ ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่ คณะและการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ

เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สกร.มหาสารคามเกมส์

นางชนกพร จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า  การเป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝน มีความมานะ พยายามอยู่เสมอ ถึงจะเป็น ผู้ชนะได้ แต่ชนะในที่นี้ ควรหมายถึง ชนะใจตัวเอง ชนะใจคู่แข่งขัน และชนะใจคนอื่น ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผมจึงสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาภายในหน่วยงาน สถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม เห็นความสำคัญในการแข่งขันกีฬา สามารถพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ห่างไกลจากภัยสิ่งเสพติดทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครูและนักศึกษา สกร. ได้แสดงออกทางด้านกีฬา ให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา สกร. ตลอดจนมีลักษณะนิสัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพิ่มมากขึ้น  โดยมีประเภท ของกีฬาที่ทำการแข่งขัน รวม 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน ชักกะเย่อ

เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สกร.มหาสารคามเกมส์

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *