คูโบต้าร่วมขับเคลื่อนเกษตรปลอดการเผา มุ่งสร้าง มหาสารคามมหานครปลอดการเผา

คูโบต้าร่วมขับเคลื่อนเกษตรปลอดการเผา มุ่งสร้าง มหาสารคามมหานครปลอดการเผา

คูโบต้าร่วมขับเคลื่อนเกษตรปลอดการเผา มุ่งสร้าง มหาสารคามมหานครปลอดการเผา

คูโบต้าร่วมขับเคลื่อนเกษตรปลอดการเผา มุ่งสร้าง มหาสารคามมหานครปลอดการเผา
ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ม.3 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานไถกลบตอซังข้าวงดเผาฟางภายใต้โครงการของจังหวัดมหาสารคาม เกษตรปลอดการเผา Zero Burn มุ่งสร้าง มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา จังหวัดมหาสารคามทำMOUงานไถกลบตอซังข้าว เผาฟาง ภายใต้โครงการของจังหวัดมหาสารคาม ปลอดดการเผา(Zero Buru) จังหวัดมหาสารคาม ปลอดการเผา โดยมีนายอำเภอยางสุราช พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรแปลงใหญ่อำเภอยางสีสุราช

คูโบต้าร่วมขับเคลื่อนเกษตรปลอดการเผา มุ่งสร้าง มหาสารคามมหานครปลอดการเผา
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา มุ่งสู่มหาสารคามมหานครปลอดการเผานี้ เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมมือกับสยามคูโบต้า ผลักดันนโยบายงดการเผาในพื้นที่การเกษตรผ่านโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการเผาทำลายหน้าดิน มุ่งสู่เป้าหมายในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดมหาสารคามให้เป็น 0% ภายในปี 2565 พร้อมทั้งยังมุ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัด ด้วยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ผลักดันให้แนวคิดการทำเกษตรปลอดการเผาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ด้วยการขยายพื้นที่ความร่วมมือของโครงการฯ ไปทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้และลงมือปฏิบัติจริงกับพื้นที่การเกษตรของตนเอง พร้อมส่งต่อความรู้ไปยังภาคการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

คูโบต้าร่วมขับเคลื่อนเกษตรปลอดการเผา มุ่งสร้าง มหาสารคามมหานครปลอดการเผา

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *