วอลเลย์บอลชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5 SPORT MANAGEMENT VOLLEYBALL U18 YOUTH CUP 2024 

วอลเลย์บอลชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5 SPORT MANAGEMENT VOLLEYBALL U18 YOUTH CUP 2024 

วอลเลย์บอลชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5 SPORT MANAGEMENT VOLLEYBALL U18 YOUTH CUP 2024

วอลเลย์บอลชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5 SPORT MANAGEMENT VOLLEYBALL U18 YOUTH CUP 2024 

ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล SPORT MANAGEMENT VOLLEYBALL U18 YOUTH CUP 2024 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5 ณ โรงยิมนีเซียมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ จะทำการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มกราคม 2567

วอลเลย์บอลชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5 SPORT MANAGEMENT VOLLEYBALL U18 YOUTH CUP 2024 

พร้อมจับฉลากแบ่งสาย A และสาย B โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ฝึก ประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลบอลเพื่อพัฒนาให้เป็นมาตรฐานและสร้างอาชีพในอนาคต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการแข่งขัน การ วางแผนดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ของการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในการจัดการแข่งขันมีจำนวนทีมที่เข้าร่วม โดยแบ่งออกเป็นทีมชายโดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ส่งเข้าแข่งขัน 10 ทีม  และทีมหญิงอีก  5 ทีม

 

ในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลฯ เป็นกีฬาที่ ได้รับความสนใจกับประชาชนเป็นจำนวนมาก เป็นกีฬาที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักกีฬา และยังสร้างรายได้ให้กับองค์กรและท้องถิ่น ขอชื่นชม นักศึกษาสาขาการจัดการการกีฬา ที่ได้ฝึกการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล การประสานงาน การตัดสิน การเตรียมสถานที่และการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน จึงได้รับความเชื่อมั่นต่อทีมที่ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และนําผลการแข่งขันไปพัฒนาปรับปรุงให้ทีมประสบ ความสำเร็จในการแข่งขันระดับสูงขึ้น

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *