เกษตรปลอดการเผา Zero Burn  มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา

เกษตรปลอดการเผา Zero Burn  มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา

เกษตรปลอดการเผา Zero Burn  มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา

เกษตรปลอดการเผา Zero Burn  มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในงาน “เกษตรปลอดการเผา Zero Burn จังหวัดมหาสารคาม มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา ” ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว บ.หนองบก ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม พร้อมเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอวาปีปทุม เกษตรอำเภอยางสีสุราช ผู้อำนวยการโรงเรียนขามป้อมพิทยาคม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในตำบลข้ามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม พร้อมประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ ร่วมเป็นเกียรติ ในงานได้แสดงการรำกลองยาวของ โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม การไถกลบตอซัง การแข่งขันการอัดฟางข้าว

เกษตรปลอดการเผา Zero Burn  มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา

โดยนายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวว่า สำหรับโครงการ Zero Burn เกษตรปลอดการเผา มุ่งสู่มหาสารคามมหานครปลอดการเผานี้ เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมมือกับสยามคูโบต้า ผลักดันนโยบายงดการเผาในพื้นที่การเกษตรผ่านโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการเผาทำลายหน้าดิน มุ่งสู่เป้าหมายในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดมหาสารคามให้เป็น 0% ภายในปี 2565 พร้อมทั้งยังมุ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัด ด้วยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ผลักดันให้แนวคิดการทำเกษตรปลอดการเผาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ด้วยการขยายพื้นที่ความร่วมมือของโครงการฯ ไปทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้และลงมือปฏิบัติจริงกับพื้นที่การเกษตรของตนเอง พร้อมส่งต่อความรู้ไปยังภาคการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

เกษตรปลอดการเผา Zero Burn  มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา

นายวิสูตร ประทีปวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ประกาศเจตนารมย์ รับซื้อฟางอัดก้อนจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ จ.มหาสารคาม จำนวน 200,000 ก้อน ภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา มาอัดฟองก้อนขาย  จากเกษตรกรในราคาก้อนละ 21 บาท

เกษตรปลอดการเผา Zero Burn  มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *