นายอำเภอยางสีสุราชพาชาวบ้าน เชิ้งบุญบั้งไฟเพื่อขอฟ้าขอฝน 

นายอำเภอยางสีสุราชพาชาวบ้าน เชิ้งบุญบั้งไฟเพื่อขอฟ้าขอฝน 

นายอำเภอยางสีสุราชพาชาวบ้าน เชิ้งบุญบั้งไฟเพื่อขอฟ้าขอฝน

นายไพทูรย์ เกษแก้วเกลี้ยง นายอำเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคามพร้อมด้วยนายก อบต.ยางสีสุราช  ได้พาชาวบ้านใส่ชุดพื้นเมืองผู้หญิงก็ใส่ผ้าถุง  สวมหมวก เซิ้งบุญบั้งไฟขบวนแห่ก็จะมีการตีกลอง ฉิ่งฉับฟ้อนเซิ้งกันอย่างสนุกสนาน เพื่อขอฟ้าขอฝน และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานใปประเพณีอีสานมีความสำคัญต่อชีวิตของชาวอีสาน ซึ่งมีฮีต 12 คลอง 14 เป็นหลักในการดำเนินชีวิต บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหกเป็นประเณีที่มีส่วนในการสร้างเสริมกำลังใจแก่ชาว บ้าน และเป็นการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวอีสาน จุดประสงค์ใหญ่ของการมีงานบุญบั้งไฟ ก็เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล จะได้ใช้น้ำในการทำนา เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ การจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถน เพื่อบอกกล่าวให้ท่านดลบันดาลให้ฝนตกลงมาสู่โลกมนุษย์ตามนิทานพื้นบ้าน เรื่อง พญาคันคาก จุด บั้งไฟเพื่อบูชาอารักมเหสักข์ หลักเมือง เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

นายอำเภอยางสีสุราชพาชาวบ้าน เชิ้งบุญบั้งไฟเพื่อขอฟ้าขอฝน 

จากนั้นก็เซิ้งกัณฑ์หลอน พร้อมทั้งแบกปลัดขิก โดยได้เดินถือขันไปหาแผ่ปัจจัยตามหมู่บ้าน ตามบ้านเรือนร้านค้าต่างๆก็จะมีคนบริจาคหลังคาเรือนละประมาณ 20-100 บาท ครบทุกหลังคาเรือน ก็เพื่อจะได้ให้ชาวบ้านได้มีส่วนรวมในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟยางสีสุราช จะได้มีอยู่มีกินกันตลอดปี  การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566 อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 28-30 เมษายน 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

นายอำเภอยางสีสุราชพาชาวบ้าน เชิ้งบุญบั้งไฟเพื่อขอฟ้าขอฝน 

อำเภอยางสีสุราช มี 7 ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 7288 ครัวเรือน  พื้นเพาะปลูก 96,222 ไร่     ข้าว 93,258 ไร่ มันสำปะหลัง 1,267 ไร่ อ้อย 210 ไร่ ยางพารา 237 ไร่

นายอำเภอยางสีสุราชพาชาวบ้าน เชิ้งบุญบั้งไฟเพื่อขอฟ้าขอฝน 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *