โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ของ สภ วาปีปทุม

โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ของ สภ วาปีปทุม

โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร สภ วาปีปทุม

โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ของ สภ วาปีปทุม

ที่โรงเรียนบ้านหนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม พลตำรวจโทบุญจันทร์ นวลสาย ที่ปรึกษา กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ลงมาติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่หมู่บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 9 โดยชุดปฏิบัติการจะช่วยดูแล แนะนํา ผู้ที่ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดการบําบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชน อย่างต่อเนื่องนําไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน ของสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม โดยการนำของ พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.วาปีปทุม

โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ของ สภ วาปีปทุม

พลตำรวจโทบุญจันทร์ นวลสาย ที่ปรึกษา กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผล กระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนา ของประเทศในอนาคตเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้าน เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต้อง ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด/ให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่าง สงบสุข

โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ของ สภ วาปีปทุม

พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.วาปีปทุม เปิดเผยว่า โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย อ.วาปีปทุม สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม ฝ่ายปกครอง กํานันตำบลหนองแสน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายสาธารณสุข โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสน องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสน โรงเรียนบ้านหนองแสน และวัดหนองแสนเหนือ โดยได้เข้า ดำเนินการมา เป็นระยะเวลา 3 เดือน คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการคุ้ม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้พิจารณา แล้วเห็นว่าหมู่บ้านท่าสะอาด ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอด ยาเสพติด และได้มอบป้ายหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ตามโครงการดําเนินงานชุมชน ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความภาคภูมิใจ ของคนในชุมชน และส่งมอบพื้นที่ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการคุ้ม เพื่อส่ง ต่อความยั่งยืน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง และเพื่อสร้าง รูปแบบการดําเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลและครัวเรือน ทำการกลั่นกรองและรับรอง บุคคลและครัวเรือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ค้นหาผู้เสพ และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการตรวจปัสสาวะประชาชนใน หมู่บ้านท่าสะอาด เป็นการตรวจหาสารเสพติดแบบ 100เปอร์เซ็นต์ พบสารเสพติดจำนวน 10 คน สมัครใจเข้ารับบําบัดชุมชนทั้ง 10 คน ซึ่งกระบวนการชุมชนบําบัดตามหลัก CBTX ประกอบด้วย ค้นหาปัญหา แก้ไขปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวังและติดตามประเมินผล ซึ่งได้ดำเนินการตรวจ ปัสสาวะผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดทั้ง 10 รายทุกสัปดาห์ จำนวน 16 ครั้งปรากฏว่าไม่พบ สารเสพติด

โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ของ สภ วาปีปทุม

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *