กมธ.พัฒนาการเมือง ลงมาเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต

กมธ.พัฒนาการเมือง ลงมาเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต

กมธ.พัฒนาการเมือง ลงมาเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน  โครงการสัมมนา  เรื่องการมีส่วนร่วมและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กมธ.พัฒนาการเมือง ลงมาเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต

โดยมี นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย คณะ กมธ.พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ กกต.จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จำนวน 800 คน  แบ่ง 4 รุ่น ร่วมรับฟังและแสดงความต้องการผู้ที่เป็นแทน เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจต่อความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบการเมืองมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและควบคุมการทำงานของ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้เป็นอย่างดีการเลือกตั้งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญตามระบอบประชาธิปไตย  เป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็น เจ้าของประเทศในอันที่จะมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนประชาชนไปใช้อำนาจแทนตน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือว่า เป็นหน่วยการปกครองที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงให้มากที่สุด โดยสุจริต ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง อีกทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทางการเมือง การปกครอง จึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นโครงการๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยตรง

กมธ.พัฒนาการเมือง ลงมาเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต

นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  กมธ.พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคาม เขต 3 กล่าวว่า  การรับฟังการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต.  ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะอยู่ในชุมชนเข้าพัฒนาและช่วยเหลือได้ท่วงที  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้รับการเลือกตั้งมานาน 8 ปีแล้ว   จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดนายกถูกออกจาก ม.44 มากที่สุดและเสียชีวิต  กว่า  80%  ไม่มีนายกตัวจริง และไม่ได้รับการแก้และเข้าถึงของประชาชน.  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  กมธ. เชิญแกนนำและอาสาสมัครแต่ละหมู่บ้านมาประชุมเพื่อจะได้ออกณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิมากและโดยสุจริต ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

กมธ.พัฒนาการเมือง ลงมาเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *