ประชุมวิชาการระดับชาติ กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมวิชาการระดับชาติ กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมวิชาการระดับชาติ กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมวิชาการระดับชาติ กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์  บำรุงบุญ คณบดี กล่าวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น” NATIONAL CONFERENCE : A NEW PARADIGM OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES FOR LOCAL DEVELOPMENT โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

ประชุมวิชาการระดับชาติ กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

โดย ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีเครือข่ายร่วมเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมการแสดง ชุดแห่กลองยาวชาวษาลคาม สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับเครือข่ายความร่วมมือและของที่ ระลึก

ประชุมวิชาการระดับชาติ กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

และต่อด้วยการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ทางศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ศิลปินสีน้ำระดับโลก มีการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  ให้คณาจารย์ นักศึกษา และ ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าฟังบรรยาย

ประชุมวิชาการระดับชาติ กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *