เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา  12 สิงหาคม  2565 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

 ที่ ดอนปู่ตาชุมชนบ้านแมด อ.เมือง จ.มหาสารคาม  นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2564 มีนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศกาล กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

          นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  กล่าวว่า  ปัจจุบัน การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อนำมาบริโภค เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากประชาชนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ขาดการดูแลสุขภาพ ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย จึงทำให้ประชาชนเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น การเลือกรับประทานผักและผลไม้ ที่ผลิตในระบบอินทรีย์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค เนื่องจากในการปลูกผักอินทรีย์ในทุกขั้นตอนการผลิต ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม ซึ่งอาจนำไปสู่การปนเปื้อนของระบบนิเวศ เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอย ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรง สามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงได้น้อมนำพระราชดำริ มาสืบสาน รักษา และต่อยอด จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สามารถบริโภคได้ในชุมชน และยังนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมให้เป็นชุมชนต้นแบบในการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตัวอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชนทั้ง 31 ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่องเหนือ  ชุมชนส่องใต้ ชุมชนบ้านแมด และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 200 คน ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *