ประชุมสัมมนาภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burnเยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม

เยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม
ประชุมสัมมนาภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) จังหวัดมหาสารคาม ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม
และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน ได้เยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ของคูโบต้า ในภูมิภาคอาเซียนบนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจรเพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้ผลลัพธ์คุ้มค่า รวมถึงบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ

เยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม

พร้อมร่วมการประชุมสัมมนาภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) จังหวัดมหาสารคาม ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐและองค์กร เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด ณ คูโบต้าฟาร์ม ( KUBOTA FARM ) ตำบลหนองอิรุณ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ฟาร์มสร้างประสบการณ์ทันสมัยที่สุดในอาเซียน

เยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม

โดยมีผู้บริหารจากบริษัทสยามคูโบต้านำเข้าชมคูโบต้าฟาร์มและการสาธิตใช้เครื่องจักรกล เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสัมย ทั้งหมด 9 ฐานเทคโนโลยีการเกษตรของคูโบต้า ในส่วนภาคบ่ายประชุมสัมมนาภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) จังหวัดมหาสารคาม

เยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม

ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐและองค์กร เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม โดยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามได้เสนอแนะนำ ความต้องการของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ความเดือดร้อนของเกษตรกรเพื่อให้บริษัทสยามคูโบต้าแนะนำและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยทำการแก้ไข พร้อมบริษัทสยามคูโบต้าได้เปิดตัวแนะนำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรเอกชน และส่วนราชการ

เยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *