วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง “ตามแนวคิด สบช.โมเดล” มุ่งสู่ชุมชนสุขภาพดี ห่างไกลโรคเรื้อรัง

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ที่ศาลา SML ชุมชนบ้านแมด ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย โรงพยาบาลมหาสารคาม ดร.นิสากร  วิบูลชัย รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามแนวคิด สบช.โมเดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัย ในการบริการวิชาการสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (One college One Community) ด้วย สบช.โมเดล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองตรวจสุขภาพของประชาชน และจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนตามแนวคิด สบช.โมเดล โดยยึดหลัก 3 อ.3 ลด ได้แก่ ออกกำลังกาย อารมณ์  อาหาร ลดอ้วน ลดบุหรี่ ลดสุรา กิจกรมวันนี้ประกอบด้วย ประเมินสุขภาพ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวคิด สบช.โมเดล และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยยึดหลัก 3 อ. 3 ลด ออกกำลังกาย โดย การเต้นบาสโลปลดน้ำตาลและความดันโลหิต ฝึกผ่อนคลายอารมณ์ด้วยเพลงดั่งดอกไม้บาน ประกวดการประกอบอาหารเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานออกกำลังกาย ฐานอารมณ์ ฐานอาหาร ฐานลดอ้วน ลดบุหรี่ ลดสุรา ซึ่งคาดหวังว่าประชาชนชุมชนบ้านแมด จะเป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพปลอดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรังต่างๆ

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ดร.นิสากร  วิบูลชัย รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ทำการปูพรมคัดกรองเบาหวาน ความดัน เชิงรุกแก่ประชาชน และนำข้อมูลที่ได้มาแยกกลุ่มตามปิงปองจราจร 7 สี สบช. โมเดล ซึ่งพบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งยังมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น”

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1 comment

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *