เปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

เปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

เปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

เปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

ณ สนามโรงยิมเนเซียมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32)  ประจำปี2565  ชิงถ้วยประธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  และที่สำคัญคือโรงเรียนวาปีปทุม เจ้าภาพจัดการแข่งขัน

เปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

ได้ดำเนินการจัดการการแข่งขันขึ้น  ระหว่างวันที่ 23 – 30 มกราคม 66  รวม 8 วัน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยุวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลให้มีเวทีแสดงออก เพื่อให้ยุวชนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา    มีจิตวิญญาณที่ดีงาม เพื่อให้ยุวชนมีความเจริญก้าวหน้า มีการศึกษาที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่ดีในอนาคตด้วยกีฬาวอลเลย์บอล

เปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลครั้งนี้ ประกอบด้วยนักกีฬาตัวแทนทั้ง 7 ภาค  ภาคละ  4 ทีม โดยแบ่งเป็นทีมชาย 2 ทีม ทีมหญิง 2 ทีม รวม 28 ทีม ได้แก่ตัวแทนจากภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคนครหลวง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกจากนี้ยังมีทีมชนะเลิศครั้งที่ 5 ทีมชาย1 ทีม ทีมหญิง 1 ทีม ทีมตัวแทนเจ้าภาพ ทีมชาย 1 ทีม ทีมหญิง 1 ทีม รวมทั้งสิ้น จำนวน 32 ทีม

เปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *