เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก

เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก

เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก ปีการผลิต 2564/65

เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก

ณ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 โดยมี นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายพลอย เที่ยงโยธา ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 16 แห่ง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้าข้าวของสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มหาสารคาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จำกัด และการตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด

เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก

โดยราคารับซื้อ ความชื้น 32% ขึ้นไป ราคา 8,000/ตัน ความชื้น 30-31.9% ราคา 8,100/ตัน ความชื้น 27-29.9% ราคา 8,200/ตัน และ ความชื้น 24-26.9% ราคา 8,300/ตัน

เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก

สำหรับการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามกับเครือข่ายสหกรณ์ 7 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. มหาสารคาม จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรพยัฆภูมิพิสัย จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองบัวแปะ จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลนาข่า จำกัด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มหาสารคาม จำกัด เป็นแกนกลางในการเจรจาตกลงซื้อขายระหว่าง บริษัทขวัญข้าวอินเตอร์เทรด จำกัด กับสหกรณ์เครือข่าย โดยมีแผนในการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 11,730 ตัน ปัจจุบันสหกรณ์เครือข่ายสามารถรับซื้อข้าวเปลือกได้ทั้งสิ้น จำนวน 2,552 ตัน ซึ่งการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในด้านการตลาด รองรับผลผลิตที่มีปริมาณมาก สร้างอำนาจการต่อรองด้านราคา ให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตด้วยราคาที่เป็นธรรม และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร โดยมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการซื้อขายและการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก

เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *