PEA มหาสารคาม เดินหน้านำไฟฟ้าลงใต้ดิน งบประมาณกว่า 57 ล้านบาท 

PEA มหาสารคาม เดินหน้านำไฟฟ้าลงใต้ดิน งบประมาณกว่า 57 ล้านบาท

PEA มหาสารคาม เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณกว่า 57 ล้านบาท 

ไฟฟ้าลงดิน

 

นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1  มหาสารคาม พร้อมด้วย นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ ดร.ณัฐฎ์เสฏฐ์  สัจจะมโน รองผู้จัดการ(ด้านเทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จังหวัดมหาสารคาม  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส/วิศวกรไฟฟ้า PEA ผู้ควบคุมงาน บริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจติดตาม ความคืบหน้าของโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และความปลอดภัยของประชาชน ที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

PEA มหาสารคาม เดินหน้านำไฟฟ้าลงใต้ดิน งบประมาณกว่า 57 ล้านบาท

ดร.ณัฐฎ์เสฏฐ์  สัจจะมโน รองผู้จัดการ(ด้านเทคนิค) PEA.มหาสารคาม  กล่าวว่า โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยได้ประสานขอความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการอนุมัติแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ดำเนินการบริเวณถนนนครสวรรค์ ช่วงสี่แยกหอนาฬิกา ไปจนถึงตลาดห้าแยก  ระยะทาง 2.2  กิโลเมตร งบประมาณดำเนินการ 57,217,466.75  บาท โดยดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดิน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีกำหนดการแล้วเสร็จภายใน 300 วัน  

PEA มหาสารคาม เดินหน้านำไฟฟ้าลงใต้ดิน งบประมาณกว่า 57 ล้านบาท

            สำหรับถนนนครสวรรค์ มีสถานที่สำคัญ คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พระประธานกันทรวิชัย สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หอนาฬิกา ร้านค้าต่างๆ ตลาด และมีสถานศึกษาทุกระดับอีกหลายแห่ง  โดยการนำสายไฟฟ้าลงดิน หรือปรับปรุงย้ายแนวระดับไฟฟ้า หรือปรับปรุงย้ายแนวระบบไฟฟ้า เพื่อไม่ให้มีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารอยู่บนดิน ซึ่งจะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นระเบียบ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในอนาคต และขอแจ้งให้ผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบ เพื่อเตรียมการรองรับความไม่สะดวกในการสัญจร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

PEA มหาสารคาม เดินหน้านำไฟฟ้าลงใต้ดิน งบประมาณกว่า 57 ล้านบาท

PEA มหาสารคาม เดินหน้านำไฟฟ้าลงใต้ดิน งบประมาณกว่า 57 ล้านบาท
DCIM101MEDIADJI_0253.JPG

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *