รองเลขา สพฐ มอบบ้าน ในโครงการ  สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

มอบบ้าน ในโครงการ  สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบบ้าน ในโครงการ  สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส
มอบบ้าน ในโครงการ  สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส
 ที่บ้านมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พิธีมอบบ้าน “โครงการ สารคามห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส” ให้แก่เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ หงสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า ซึ่งโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนโยบายสำคัญที่ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการ เป็นบทบาท หน้าที่สำคัญ ในการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อเด็กนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และโดยเฉพาะนโยบายด้านความปลอดภัย เด็กนักเรียนต้องได้เรียนรู้ และมีชีวิตอย่างปลอดภัย ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความตระหนัก
มอบบ้าน ในโครงการ  สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส
และเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการสารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ซึ่งได้มีการดำเนินงาน ในคราวแรกที่ผ่านมาได้มอบบ้านให้นักเรียนในสังกัด ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยหรือไม่มีบ้านของตนเอง โดยมีงบประมาณก่อสร้างหลังละ 100,000 บาท ซึ่งบ้านของเด็กชายศักดิ์สิทธิ์ หงสกุล เป็น 1 ใน 2 หลัง ของอำเภอกันทรวิชัยที่ได้รับการอนุเคราะห์ ปัจจุบันได้มีการสร้างบ้านเพื่อมอบโอกาสให้เด็กยากไร้ จำนวน 9 คน 9 หลัง หลังละ 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท โดยครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอเมือง อำเภอบรบือ อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอแกดำ
มอบบ้าน ในโครงการ  สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *