มมส จับมือ เออาร์ไอที ลงนาม MOU ชูเจตนารมณ์มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นมาตรฐานสากลแก่วงการศึกษาไทย

มมส จับมือ เออาร์ไอที ลงนาม MOU ชูเจตนารมณ์มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นมาตรฐานสากลแก่วงการศึกษาไทย

มมส จับมือ เออาร์ไอที ลงนาม MOU ชูเจตนารมณ์มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นมาตรฐานสากลแก่วงการศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานสากลสำหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีความประสงค์ร่วมมือกันดำเนินการ “โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานสากล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน” ในการส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (IT Literacy) และการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) ให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับการทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเน้นการพัฒนา และสนับสนุนนิสิตชั้นปีสุดท้ายของทุกคณะฯ ด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

มมส จับมือ เออาร์ไอที ลงนาม MOU ชูเจตนารมณ์มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นมาตรฐานสากลแก่วงการศึกษาไทย

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด  กล่าวถึง แนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ความพิเศษของความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะช่วยสร้างทักษะความรู้ใหม่ๆ พร้อมสร้างจุดแข็งหรือความสามารถหลักของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะ เพื่อยกระดับสมรรถนะความสามารถ (Up skill) ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) และด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่ตลาดแรงงาน และยังมุ่งหวังให้วงการศึกษาไทยพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต ภายใต้เจตนารมณ์ ที่ต้องการให้สถาบันการศึกษาสร้างการเรียนรู้ที่เป็นระบบ และมีประสิทธิผล ภายใต้ความร่วมมือ ได้มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานระดับสากล จาก Certiport Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบทักษะด้านดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นพันธมิตรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกมากกว่า 13 ผลิตภัณฑ์ และมีวิชาการสอบครอบคลุมทักษะ IT และ Non-IT ที่หลากหลาย และ Pearson English Assessment ซึ่งเป็นการทดสอบที่เทียบเคียงกับระดับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่ทำให้ผู้ทำการทดสอบมั่นใจกับการประเมินด้วยมาตรฐานคะแนน Global Scale of English (GSE) เพียงหนึ่งเดียวจาก Pearson ที่ถูกต้องและแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี ai ที่จะลดข้อผิดพลาดในการประเมิน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกได้อย่างเป็นระบบ

มมส จับมือ เออาร์ไอที ลงนาม MOU ชูเจตนารมณ์มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นมาตรฐานสากลแก่วงการศึกษาไทย

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีในการทำข้อตกลงความร่วมมือ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในการจัดสอบทักษะด้านดิจิทัลให้กับนิสิต เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในหลักสูตร IC3 รวมถึงในปี 2566 ในปีงบประมาณ 2566 บริษัทได้เพิ่มการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรในหลักสูตร Data Analytics, Cybersecurity และหลักสูตร HTML and CSS อีกด้วย ซึ่งเป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการพัฒนา Smart People เพื่อรองรับการเป็น Smart University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *