ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการ คูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเผือก

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการ คูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใจ

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการ คูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเผือก

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใจ” ให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเผือก.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

https://siamrath.co.th/n/456747

ที่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเผือก ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใจ” ตามแนวทางโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม ซึ่งบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนโยบายตอบรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใจ” เพื่อใช้พัฒนากลุ่ม และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนนโยบายของทางจังหวัดมหาสารคาม

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการ คูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใจ

 

โดยทางบริษัท คูโบต้า มหาสารคาม จำกัด ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ในรูปแบบเกษตรครบวงจร Kubota (Agri) Solutions ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม มาโดยตลอด ในครั้งนี้ บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบเครื่องจักรกลการเกษตร รถขุดคูโบต้า รุ่น U55-6 KIS มูลค่า 1,555,000 บาท จำนวน 1 คัน ให้กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเผือก ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่มที่ไม่มีทุนทรัพย์สำหรับการขุดบ่อ ทำหนองสระน้ำ และขุดคลองไส้ไก่ระบายน้ำ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ของกลุ่มและในชุมชนของเกษตรกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการ คูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใจ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *