อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องรอฟื้นฟู

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องรอฟื้นฟู

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องรอฟื้นฟู

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องรอฟื้นฟู

ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านกระบาก ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องรอฟื้นฟู

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องรอฟื้นฟู

นายปฏิวัติ แปลงมาลย์ ผอ.กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ทั้งนี้ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ยืมอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดมหาสารคาม ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถยืมอุปกรณ์ ไปใช้ที่บ้านได้ อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และทันเวลากับภาวะที่จำเป็นต้องใช้

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องรอฟื้นฟู

โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 20 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่ อำเภอชื่นชม 6 แห่ง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 4 แห่ง และ อำเภอวาปีปทุม 10 แห่ง ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้มีการยืม-และคืนอุปกรณ์ จากศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นำไปให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยมีอุปกรณ์การแพทย์ 5 รายการ ได้แก่ 1.)เตียงมือหมุนแบบ ข จำนวน 37 เตียง 2.) เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 24 เครื่อง 3.) เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 25 เครื่อง 4.) ที่นอนลม แบบลอน จำนวน 49 ชุด และ 5.) Syringe driver จำนวน 15 ชุด

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องรอฟื้นฟู

 

1 comment

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *