กกต.ประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยระดับตำบล เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง

กกต.ประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยระดับตำบล เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง
กกต.ประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยระดับตำบล เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง
กกต.ประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยระดับตำบล เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง
 ที่หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยระดับตำบล แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) รุ่นที่ 1 โดยมี นางสาว พิมล โพนทราย ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เข้าร่วม
กกต.ประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยระดับตำบล เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 23 รุ่น 133 ตำบล ผู้เข้ารับการอบรมรวม 2238 โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2566 เพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อยอดความรู้สามารถไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน และยังเป็นการขับเคลื่อนศูนย์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และการทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้
กกต.ประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยระดับตำบล เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง
.
นางสาวพิมล โพนทราย ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เป็นเครือข่ายระดับตำบลที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างพลเมืองคุณภาพระดับตำบลในทุกหมู่บ้าน โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและอำเภอสนับสนุนบุคลากร เพื่อทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) ประสานงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน โดยการสร้างจิตสำนึกพลเมืองวิถีประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาต่อยอดสร้างและขยายเครือข่ายพลเมืองคุณภาพไปสู่ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และจังหวัด โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน วิทยาการจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรจากกลุ่มเครือข่ายทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่ ปกครองจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพสาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยใช้หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กกต.ประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยระดับตำบล เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง
.กกต.ประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยระดับตำบล เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *