ปปช ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการแก้มลิงกุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น มูลค่า 100 ล้านบาท

ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชน และสื่อออนไลน์ สงสัยโครงการก่อสร้างแก้มลิงตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน กุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อาจไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ

นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม เครือข่ายภาคปะชาชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการแก้มลิงพวง ตามลุ่มแม่น้ำชี จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ กุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น รวมมูลค่า 3โครงการ 100 ล้านบาท โดยมีนายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง  ได้ร่วมตรวจสอบติดตามข้อเท็จจริงด้วย โครงการก่อสร้างแก้มลิงดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำตื้นเขิน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 250 ครัวเรือน 1,250 คน พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย 500 ไร่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการฯ ดังกล่าว ทั้ง 3 โครงการเริ่มก่อสร้างไปได้ประมาณ 10 % และมีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565 เบื้องต้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและในการดำเนินโครงการบางจุดได้เกิดความไม่เข้าใจและข้อขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากปริมาณดินขุดที่มีปริมาณมากทำให้มีการรุกล้ำเข้าไปยังที่นาของชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบๆ ซึ่งเดิมได้มีการประชาคมเพื่อขอใช้พื้นที่กับชาวบ้านว่าจะมีการให้รุกล้ำได้เพียง 1 เมตร เท่านั้น แต่จากการดำเนินการจริง ชาวบ้านในบริเวณรอบๆ โครงการแจ้งว่ามีการล่วงล้ำของดินขุดเข้ามาในพื้นที่นาของชาวบ้านกว่า 3 เมตร จากประเด็นดังกล่าวทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ

นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง กล่าวว่า ได้รับทราบและจะดำเนินการให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา ในส่วนที่มีปัญหาข้อพิพาทเรื่องพื้นที่งานก่อสร้างกับพื้นที่ของประชาชน โครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้มีข้อยุติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

ปปช ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการแก้มลิงกุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น มูลค่า 100 ล้านบาท

ปปช ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการแก้มลิงกุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น มูลค่า 100 ล้านบาทม และคณะกรรมการธรทางด้าน ปปช.มหาสารคามและคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดมหาสารคามได้ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข ทั้งในส่วนที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการและในส่วนที่มีปัญหาข้อพิพาทในเรื่องพื้นที่งานก่อสร้างกับพื้นที่ของประชาชน ทั้งนี้ ทางป.ป.ช.จะติดตามการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ และคุ้มค่ากับงบประมาณของแผ่นดินที่ได้จัดสรรลงมาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง

 

ปปช ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการแก้มลิงกุดอ้อ กุดโดน และหนองเบ็น มูลค่า 100 ล้านบาท

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *