ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ มอบรถแทรกเตอร์คูโบต้า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ มอบรถแทรกเตอร์คูโบต้า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ มอบรถแทรกเตอร์คูโบต้า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ มอบรถแทรกเตอร์คูโบต้า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

การส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ ทางบริษัทฯได้ทำการส่ง กลุ่ม มอบรถแทรกเตอร์คูโบต้า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่ บ้านโนนม่วง ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ มอบรถแทรกเตอร์คูโบต้า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่ บ้านโนนม่วง ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ มอบรถแทรกเตอร์คูโบต้า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ด้วยบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนโยบายตอบรับ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ โดยการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อใช้พัฒนากลุ่ม และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางบริษัทฯได้ทำการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กลุ่มวิสาหกิจจังหวัดมหาสารคาม ในปีนี้ 2 กลุ่ม รวมส่งทั่วประเทศทั้งสิ้น 52 กลุ่ม

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ มอบรถแทรกเตอร์คูโบต้า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนนโยบายของทางจังหวัดมหาสารคามในเรื่องการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามในการดำเนินโครงการนี้อย่างจริงจัง โดยทางบริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ในรูปแบบเกษตรครบวงจร Kubota (Agri) Solutions ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม มาโดยตลอดเพื่อส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรซึ่งเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ตามโครงการต่อไป

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ มอบรถแทรกเตอร์คูโบต้า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *