เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันในเขตเทศบาลเมือง

เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันในเขตเทศบาลเมือง

เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ที่สวนสาธารณะเลิงน้ำจั่น ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม สนง.ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๔”ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฯเข้าร่วมในกิจกรรม โดยได้นำสุนัขและแมว มาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน และสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยงและรักสุนัขให้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมในการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องเสียชีวิตทุกคน ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะนําโรคคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว เมื่อคนไปสัมผัสสัตว์จะทําให้เชื้อโรคคนแพร่ติดต่อมาสู่คนได้ โดยสามารถควบคุมป้องกันได้ โดยนำ สุนัข แมว รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า รวมไปถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ

เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กลัวโควิด อย่าลืมพิษสุนัขบ้า ไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนัก การจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธิโครงการต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข-แมว ของกรมปศุสัตว์

เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โดยโครงการนี้ จะช่วยลดจำนวนประชากรสุนัข-แมวที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของในประเทศไทย ซึ่งจำนวนประชากรสุนัขไม่มีเจ้าของถือว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการความสัมพันธ์ ความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งภาครัฐ องค์กรต่างๆ และประชาชน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *