โรงเรียนมหาวิชานุกูล  มอบทุนพร้อมแจกชุดกีฬา ปันน้ำใจ ส่งน้องได้เรียน

เข้าเรียนโรงเรียนมหาวิชานุกูล  มอบทุนพร้อมแจกชุดกีฬา ปันน้ำใจ ส่งน้องได้เรียน

โรงเรียนมหาวิชานุกูล  มอบทุนพร้อมแจกชุดกีฬา ปันน้ำใจ ส่งน้องได้เรียน

โรงเรียนมหาวิชานุกูล  มอบทุนพร้อมแจกชุดกีฬา ปันน้ำใจ ส่งน้องได้เรียน

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนมหาวิชานุกูล พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนชำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมตณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี ดร.ประพันธ์ ขันโมลี รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล ผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครูอาจารย์ โรงเรียนมหาวิชานุกูล จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเพื่อให้รู้และเข้าใจในนโยบาย/จุดเน้น สิ่งที่ลูกหลาน ของผู้ปกครองจะได้รับ  และรู้ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ในแต่ละวัน รู้จักระเบียบปฏิบัติของ โรงเรียนรวมทั้งรู้จักสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการ ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง อันจะทำให้นักเรียนภาพรวม สามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนช่วงเปิดภาคได้อย่างเป็นสุขและประสบผลสำเร็จตามที่ มุ่งหวัง

โรงเรียนมหาวิชานุกูล  มอบทุนพร้อมแจกชุดกีฬา ปันน้ำใจ ส่งน้องได้เรียน

พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนชำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีโครงการเปิดเรียนใหม่ มอบทุนการศึกษาพร้อมแจกชุดกีฬา ปันน้ำใจ ส่งน้องได้เรียน  จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานักเรียนอาจจะไม่มีอุปกรณ์การเรียน ซึ่งอาจเกิดจากผู้ปกครองขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต่อการเรียนให้แก่บุตรหลานของตนเอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการซื้อชุดกีฬา และนักเรียนยังทุนการศึกษา พร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา

โรงเรียนมหาวิชานุกูล  มอบทุนพร้อมแจกชุดกีฬา ปันน้ำใจ ส่งน้องได้เรียน

สำหรับในปีการศึกษานี้ โรงเรียนมหาวิชานุกูล มีนักเรียนที่ยังไม่เป็นทางการจำนวนทั้งสิ้น 100 คน มีข้าราชการครู จำนวน 10 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน จัดการ เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวม 6 ห้องเรียน ในนามของคณะกรรมการและที่ปรึกษา ฝ่ายบริหาร คณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนมหาวิชานุกูล จึงขอกราบขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษานี้ทุกท่าน ที่ได้มอบ ความไว้วางใจให้ โรงเรียนมหาวิชานุกูลเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ในวิชาการต่าง ๆ ปลูกฝังคุณธรรมระเบียบวินัยที่ดีงามและสร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *