รมต.กลาโหม เปิดโครงการ” 10 ปี Young Smart Farmer”เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน ที่ มหาสารคาม เน้นย้ำ! “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม” มาถูกทางแล้ว

รมต.กลาโหม เปิดโครงการ” 10 ปี Young Smart Farmer” ที่ มหาสารคาม เน้นย้ำ! “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม” มาถูกทางแล้ว พร้อมยืนยันเดินหน้าผลักดันโครงการ ดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาท ให้เกิดขึ้น
รมต.กลาโหม เปิดโครงการ” 10 ปี Young Smart Farmer”เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน ที่ มหาสารคาม เน้นย้ำ! “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม” มาถูกทางแล้ว
วันนี้ 20 มกราคม 2567 ที่ ลานหน้าพระธาตุรวมแฮง บ้านหนองใต้ ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดร. สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เปิดโครงการ “10 ปี Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน “ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน และมีคณะผู้จัดงาน 10 ปี Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเครือข่ายทั้ง 20 จังหวัด คณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่ายระดับประเทศเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดและระดับเขต และพี่น้องเกษตรกรจาก 241 หมู่บ้านในอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมฯ
รมต.กลาโหม เปิดโครงการ” 10 ปี Young Smart Farmer”เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน ที่ มหาสารคาม เน้นย้ำ! “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม” มาถูกทางแล้ว
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรกร ได้ดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษ โดยยึดหลักการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้เทคโนโลยี ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด โดยมุ่งหวังให้ Young Smart Farmer เป็นผู้นำด้านการเกษตร ในอนาคตสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เสริมสร้างทักษะทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและการจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรตามความจำเป็น
รมต.กลาโหม เปิดโครงการ” 10 ปี Young Smart Farmer”เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน ที่ มหาสารคาม เน้นย้ำ! “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม” มาถูกทางแล้ว
ผลการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 24,000 รายและผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 20,862 ราย มีการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต รวมถึง มีคณะทํางานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่าง Young Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมทหารกองประจําการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ สำหรับการจัดงาน 10 ปี Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ภายในงานมีการแสดงผลงานผลผลิตผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรของ Young Smart Farmer รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศและระดับเขต ได้รับความสนใจจากคณะผู้จัดงาน 10 ปี Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเครือข่ายทั้ง 20 จังหวัด คณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่ายระดับประเทศ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดและระดับเขต และพี่น้องเกษตรกรจาก 241 หมู่บ้านในอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานจำนวนมาก
รมต.กลาโหม เปิดโครงการ” 10 ปี Young Smart Farmer”เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน ที่ มหาสารคาม เน้นย้ำ! “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม” มาถูกทางแล้ว
ด้าน ดร. สุทินคลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า Young Smart Farmer จังหวัดมหาสารคาม Young Smart Farmer ภาคอีสาน และเครือข่ายระดับประเทศ มีความเข้มแข็ง ซึ่งเริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างรุ่นใหม่แต่ละรุ่น ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรมทางการเกษตร ด้วยนวัตกรรม รวมทั้ง การบริหารจัดการกิจกรรมทางด้านการเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ (Startup) “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม”ถือว่ามาถูกทางแล้ว การพัฒนาระบบธุรกิจเกษตรด้วยนวัตกรรม Smart Farmer, Digital Market ตลอดจนสินค้าเกษตร ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานออแกร์นิก มาตรฐาน GAP รวมถึง มาตรฐาน อย. และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่สู่สากล ในฐานะที่ดูแลกระทรวงกลาโหมได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทหารเข้าร่วมโครงการทหารพันธ์ดี มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร หากปลดประจำการแล้ว ก็พร้อมเข้าสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ต่อไป
ภายหลังการเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ดร. สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว กรณีเงินดิจิตอล 10,000 บาท ว่า รัฐบาลยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าให้เกิดขึ้น เพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินอัดเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือว่าคุ้มค่า

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *