คุมเข้ม ห้ามกักตุนเนื้อหมู และห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

คุมเข้ม..ห้ามกักตุนเนื้อหมู และห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ฝ่าฝืนมีโทษหนัก
คุมเข้ม..ห้ามกักตุนเนื้อหมู และห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ฝ่าฝืนมีโทษหนัก
คุมเข้ม..ห้ามกักตุนเนื้อหมู และห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ฝ่าฝืนมีโทษหนัก
นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่สถานประกอบการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน ) สาขามหาสารคาม และเบทาโกรช็อป สาขามหาสารคาม เพื่อสำรวจการกักตุนเนื้อสุกร และกำกับดูแลสถานประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ตามมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร ปี 2565 เพื่อควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาส ของผู้ประกอบการ หรือผู้ค้าเนื้อสุกรในการกักตุนเนื้อสุกรออกจำหน่ายในราคาสูง โดยให้ติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน พร้อมตรวจสอบสินค้าบริโภคอุปโภคอื่นๆ ไม่ให้ขึ้นราคา ทั้งนี้ หากฝาฝืนมีโทษตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และ พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
คุมเข้ม..ห้ามกักตุนเนื้อหมู และห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ฝ่าฝืนมีโทษหนัก
.
นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า วันนี้ทางจังหวัดมหาสารคาม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ได้มอบหมายให้ผม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสินค้าอุปโภคบริโภค ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542 และตาม พรบ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ซึ่งในช่วงนี้พี่น้องประชาชนได้ประสบปัญหาเรื่องราคาสินค้าเนื้อหมูที่มีราคาสูงขึ้น ทางกระทรวงมหาดไทย ก็ได้มีข้อสังการให้ผู้ว่าราชหารจังหวัด ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยในวันนี้ตามที่ลงพื้นที่สำรวจ ทั้งเนื้อสุกร ทั้งราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ได้มีการแสดงป้ายราคาถูกต้อง การจำหน่ายและการเก็บสต็อกก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ทางจังหวัดก็จะได้มีการสำรวจตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
คุมเข้ม..ห้ามกักตุนเนื้อหมู และห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *