รองอธิบดีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ช่วยเตรียมความให้พร้อมเกษตรกร

รองอธิบดีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผ… Continue reading  รองอธิบดีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ช่วยเตรียมความให้พร้อมเกษตรกร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดอาคารเรียนโรง… Continue reading รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร

การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต อบรมแลกเปลี่ย… Continue reading การเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสมุนไพร

จับกุมพ่อค้ายาบ้าเปิดรีสอร์ทขาย 6 หมื่นกว่าเม็ดพร้อมยาอี

จับกุมพ่อค้ายาบ้าเปิดรีสอร์ทขาย 6 หมื่นกว่าเม็ดพร้อมยาอ… Continue reading จับกุมพ่อค้ายาบ้าเปิดรีสอร์ทขาย 6 หมื่นกว่าเม็ดพร้อมยาอี

ประชุมสัมมนาภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burnเยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม

ประชุมสัมมนาภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) จั… Continue reading ประชุมสัมมนาภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burnเยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพื… Continue reading เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

ร้องเรียนตรวจสอบการบริหารงานมูลนิธิในการใช้เงินบริจาค

ร้องเรียนตรวจสอบการบริหารงานมูลนิธิในการใช้เงินบริจาค ท… Continue reading ร้องเรียนตรวจสอบการบริหารงานมูลนิธิในการใช้เงินบริจาค

คูโบต้า พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ แห่งแรกในภาคอีสาน

พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด“ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใ… Continue reading คูโบต้า พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ เปิด ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ แห่งแรกในภาคอีสาน