เกษตรปลอดการเผา Zero Burn  มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา

เกษตรปลอดการเผา Zero Burn  มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอด… Continue reading เกษตรปลอดการเผา Zero Burn  มุ่งสู่ มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา

PEA มหาสารคาม เดินหน้านำไฟฟ้าลงใต้ดิน งบประมาณกว่า 57 ล้านบาท 

PEA มหาสารคาม เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ… Continue reading PEA มหาสารคาม เดินหน้านำไฟฟ้าลงใต้ดิน งบประมาณกว่า 57 ล้านบาท 

เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก

เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก… Continue reading เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรนาเชือก

รองเลขา สพฐ มอบบ้าน ในโครงการ  สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบบ้าน ในโคร… Continue reading รองเลขา สพฐ มอบบ้าน ในโครงการ  สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

หอการค้าแจกทองอีกแล้ว สำหรับผู้ที่ไปฉีดวัคซีนเข็มแรก

หอการค้าแจกทองอีกแล้ว สำหรับผู้ที่ไปฉีดวัตซีนเข็มแรก หอ… Continue reading หอการค้าแจกทองอีกแล้ว สำหรับผู้ที่ไปฉีดวัคซีนเข็มแรก

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อล… Continue reading อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ชาวบ้านมะค่าแห่รอบหมูบ้านดีใจได้แก้มลิง กุดอ้อ กุดโดน หนองเบ็น แก่ภัยแล้งและน้ำท่วม

ชาวบ้านมะค่าแห่รอบหมูบ้านดีใจได้แก้มลิงแก่ภัยแล้งและน้ำ… Continue reading ชาวบ้านมะค่าแห่รอบหมูบ้านดีใจได้แก้มลิง กุดอ้อ กุดโดน หนองเบ็น แก่ภัยแล้งและน้ำท่วม

หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดมหาสารคามมอบถุงยังชีพ

หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดมหาสารคามมอบถุงยังชีพ… Continue reading หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดมหาสารคามมอบถุงยังชีพ

มอบเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล แบบปรับนั่ง นอน ให้กับชมรมกู้ภัยตักศิลามหาสารคาม

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามมอบเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล แบ… Continue reading มอบเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล แบบปรับนั่ง นอน ให้กับชมรมกู้ภัยตักศิลามหาสารคาม