สสจ.มหาสารคามรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) สำหรับเด็ก 6 เดือน – 4 ปี

สสจ.มหาสารคามรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) สำหรับเด็ก 6 เดือน – 4 ปี
สสจ.มหาสารคามรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) สำหรับเด็ก 6 เดือน – 4 ปี
สสจ.มหาสารคามรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) สำหรับเด็ก 6 เดือน – 4 ปี
 ที่ หอประชุมโรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายประถมศึกษา นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) สำหรับเด็ก 6 เดือน – 4 ปี พร้อมนำบุคลากร ตรวจเยี่ยมพบปะ คณะครู ผู้ปกครองเด็กนักเรียน และคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุธาเวทที่ออกให้บริการฉีดวัคซีน
สสจ.มหาสารคามรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) สำหรับเด็ก 6 เดือน – 4 ปี
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ และยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น แม้จะยังน้อยกว่าปี 2564 แต่พบการแพร่ในกลุ่มเด็กเล็กเพิ่มขึ้น โดยเด็กอายุ 0 – 4 ปี ซึ่งยัง
ไม่สามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้ พบว่ากลุ่มเด็กเล็กอายุ 0 – 6 เดือน มีความเสี่ยงที่ป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากที่สุด โดยข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เป็นเด็กอายุ 0 – 4 ปี จานวน 3.6 แสนราย ในจานวนนี้ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราว ๆหนึ่งแสนราย มีอาการปอดบวมรุนแรงราว ๆ หนึ่งพันราย และเสียชีวิต 65 ราย ซึ่งอัตราเสียชีวิตคิดเป็น 0.01 % หรือประมาณ 1 ในหมื่น ส่วนกลุ่มอายุ 5 – 12 ปี การเสียชีวิตค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะระลอกมกราคม 2565 ที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากมีการฉีดวัคซีนวัคซีนแล้วบางส่วน ในส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีรายงานพบผู้ป่วยเด็กอายุ0 – 5 ปี …..กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้วัคซีนโควิด – 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนไทย จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 481 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี
จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) สาหรับเด็ก
สสจ.มหาสารคามรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) สำหรับเด็ก 6 เดือน – 4 ปี
6 เดือน – 4 ปี ขนาด 0.2 ml (3 mg) เข้ากล้ามเนื้อ ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ในเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้นห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 8 สัปดาห์ โดยให้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) จนครบ 3 เข็ม โดยจากการศึกษาภูมิคุ้มกันพบว่า ฉีด 2 เข็มภูมิคุ้มกันไม่สูงมากนัก จึงแนะน าว่าต้องฉีดครบ 3 เข็ม ซึ่งจะ ทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการติดตามกลุ่มตัวอย่างพบว่า การรับวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) ครบ 3 เข็ม อย่างน้อย 7 วัน พบประสิทธิผลลดการติดเชื้อได้ประมาณ 75-80% (เป็นการศึกษาช่วงหลังฉีดใหม่ๆ) ซึ่งประสิทธิผล การป้องกันการติดเชื้อลดลงเร็วมากแต่สามารถป้องกันอาการรุนแรงและลดการเสียชีวิต สำหรับเด็ก 6 เดือน – 4 ปีได้ ซึ่งจากการศึกษาการรับวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) ในต่างประเทศ ไม่พบอาการแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต จึงถือว่าปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหลังจากติดเชื้อโควิด-19 โดยสามารถขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
สสจ.มหาสารคามรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์(ฝาสีแดง) สำหรับเด็ก 6 เดือน – 4 ปี

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *