จัดกิจกรรมวันดินโลกประจำ ปี 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จัดกิจกรรมวันดินโลกประจำ ปี 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จัดกิจกรรมวันดินโลกประจำ ปี 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จัดกิจกรรมวันดินโลกประจำ ปี 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2565 “Soils, where food begins” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วม

.จัดกิจกรรมวันดินโลกประจำ ปี 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่ง ประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก 2565 ในหัวข้อ “Soils, where food begins” โดยให้ความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามแนวคิด One Health ซึ่งหมายถึง การพัฒนาสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยะภาพด้านการพัฒนาที่ดิน และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรหมอดินอาสาดีเด่นประจำวันดินโลกปี พ.ศ. 2565 พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรจากโครงการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ดีเด่น ปี พ.ศ. 2565 การประกวดอาหารอีสานขันโตก และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *