อบรมแปรรูปนมเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนมโคกก่อ

อบรมแปรรูปนมเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนม

อบรมแปรรูปนมเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนมโคกก่อ

อบรมแปรรูปนมเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนม

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ต่อยอดอาชีพให้กับเลี้โคกก่อยงโคนม เกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์โคนมโคกก่อ เพื่อสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์นม เสริมเพิ่มเป็นรายได้ให้เกษตรกร ขายหน้าฟาร์ม

อบรมแปรรูปนมเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนม

เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์นมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จำนวน 25 คน กำลังเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากนมโคแท้ โดยการทผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ขนมนูกัตนมสด(ตังเมไต้หวัน) และนมสดสตรอว์เบอร์รี่ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากนมสด จัดขึ้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยมีอาจารย์ด้านคหกรรม ของวิทยาลัยอาชีวมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม ในรูปแบบต่างๆ   เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และสามารถกลับไปแปรรูปเองได้ที่ฟาร์ม  แต่ในสถานการณ์นี้ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ วิทยาลัยฯ จะดำเนินการกำกับ ติดตาม และขยายผลการฝึกอบรมสู่ชุมชนต่าง ๆ ต่อไป

อบรมแปรรูปนมเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนม

นางสาวสุกัญญา ยอดนภา สมาชิกกลุ่มแปรรูปฯ กล่าวว่า ตนเองมีฟาร์มโคนม มีจำนวน 35 ตัว สามารถผลิตน้ำนมดิบได้วันละ 150 กิโลกรัมต่อวัน  หลังจากที่เราทำฟาร์มนมแล้ว ก็ได้มาทำผลิตภัณฑ์จากนมขายเสริมหน้าฟาร์ม  หลังจากที่เราได้มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำนมดิบ สร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น  เพื่อแก้ไขปัญหานมโคล้นตลาดของฟาร์มโคนมโคกก่อ

อบรมแปรรูปนมเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนม

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *