คณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

คณะอนุกรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

คณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

คณะอนุกรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

คณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ปี 2565  จังหวัดมหาสารคาม ที่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

คณะอนุกรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม คณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ปี 2565  จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงานชมรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ  ให้การต้อนรับนำโดยนายสัมฤทธิ์  หน่อแก้ว  นายอำเภอนาดูน ทีมงานเครือข่ายในสายงานสถานศึกษานำโดยนายสวาท  ฦาชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ได้ให้คำชี้แนะและลงพื้นที่ติดตามการรับประเมิน  ทีมงานเครือข่ายการทำงานในสถานศึกษาและทีมงานที่เข้มแข็งของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  ดร. ไพฑูล  พรหมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  พร้อมทั้งคณะครูทุกท่าน และสมาชิกTO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ระดับประเทศ ในการนี้มีชมรมที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ

คณะอนุกรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ดร. ไพฑูล  พรหมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์   เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ปี 2565  ได้เดินทางมาที่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์   นักเรียนจะยืนแสดงสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE และนักเรียนกล่าวคำต้อนรับด้วยเพลงนาดูนมูลมังคนอีสาน การรำชุดจัมปาศรีนาฏการ   นำคณะกรรมการเข้าสู่ห้องประชุมทราวดี แถลงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ การนําเสนอผลการดําเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  การกล่าวให้กําลังใจและแนะนําการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

คณะอนุกรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จากคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น เยี่ยมชมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ซักถามและให้กําลังใจการดําเนินงานของศูนย์ คณะอนุกรรมการเดินทางผ่านค่ายและบูธนิทรรศการบริเวณอาคารอเนกประสงค์

คณะอนุกรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *