อ บรบือ จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ บรบือ จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อำเภอบรบือ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี และแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับหัวหน้าส่วนราชการ ชมรม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนระหว่างทีมฟุตบอล VIP จังหวัดมหาสารคามกับ ทีมฟุตบอล VIP อำเภอบรบือ  ผลการแข่งขันทีม VIP จังหวัดมหาสารคามชนะ 5-1

อ บรบือ จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี โดยจัดฟุตบอลส่วนราชการจังหวัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมลงแข่งขัน โดยมี นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จ.มหาสารคาม นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี

อ บรบือ จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นายศฎายุช ไชยะลาด นายอําเภอบรบือ  กล่าวว่า โดยจัดแข่งขันฟุตบอล เพื่อสร้างความรัก สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคี ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของอำเภอบรบือ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รวมถึงทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา และเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเสนอความคิดเห็น ผลการดำเนินงาน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวมหาสารคาม ในการจัดงานครั้งนี้ ทางอำเภอบรบือ ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับทางหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอบรบือ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน รวมทั้ง ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอบรบือ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น

อ บรบือ จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ บรบือ จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *