สหกรณ์การเกษตรภาคอีสาน 111 แห่ง ประชุมหารือให้นายทะเบียนทบทวนคำสั่ง

สหกรณ์การเกษตรภาคอีสาน 111 แห่ง ประชุมหารือให้นายทะเบียนทบทวนคำสั่ง

สหกรณ์การเกษตรภาคอีสาน 111 แห่ง ประชุมหารือให้นายทะเบียนทบทวนคำสั่ง สหกรณ์การเกษตรภาคอีสาน 111 แห่ง ประชุมหารือให้นายทะเบียนทบทวนคำสั่ง

ณ โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมชมรม(นัดพิเศษ) โดยนายสำรวย นิลกิ่ง ประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 111 สหกรณ์ จาก 21 จังหวัด จำนวน 277 คน ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์จาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ถึง ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงานของสหกรณ์เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง คำแนะนํา ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ในยุคปัจจุบัน เพื่อสะท้อน ปัญหาและอุปสรรคถึงผู้มีอำนาจในการออกกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง คำแนะนํา ต่อไปโดย ผ่านสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ สหกรณ์ได้รับรู้ รับทราบและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ที่พึ่งกระทำ และพึ่งมีได้ตามกฎหมาย รับฟังความคิดเห็นต่างๆจากขบวนการสหกรณ์ผู้ปฏิบัติก่อน ก่อนจะออกระเบียบ คําสั่ง คำแนะนํา เพื่อให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของ ขบวนการสหกรณ์ต่อไป

สหกรณ์การเกษตรภาคอีสาน 111 แห่ง ประชุมหารือให้นายทะเบียนทบทวนคำสั่ง

โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม (อัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวน)ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (นัดพิเศษ)  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็หาหนทางช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกและเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมปัญหาต่างๆ เพื่อ นําไปแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อขบวนการสหกรณ์ในภาพรวมทั้งประเทศและจะนําปัญหาต่างๆ ที่ได้รับในวันนี้ไปนําเสนอต่อผู้มีอำนาจให้รับทราบ ว่านายทะเบียนออกระเบียบให้ ผจก.สหกรณ์ต้องหยุดปฏิบัติงานเมื่ออายุ 60 ปี แบบนี้มันขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย นายทะเบียนฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ในการประกอบอาชีพของบุคคล นั้นไม่มีการออกระเบียบการกำหนดอายุคน งานอื่นมีมากมายแต่ไม่ไปทำ เราเคยขอร้องให้ทบทวนก็ไม่ยอม สหกรณ์ไม่ใช่ส่วนราชการนายทะเบียนมีหน้าที่แค่รับจดและเลิกกิจการ  ตอนนี้เราฟ้องนายทะเบียนสหกรณ์ไปกับศาลแล้ว 9 คดี และจะไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการออกระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์นั้นชอบด้วยกฏหมายหรือไม่   สหกรณ์เราถูกทอดทิ้งมานาน ไม่มีใครจะมาเหลียวแล ยิ่งใกล้มีการเลือกตั้งแบบนี้เราอยากจะให้พรรคการเมืองทั้งหลายเข้ามาดูแลเราชาวสหกรณ์ให้มากขึ้นกว่านี้หน่อย

สหกรณ์การเกษตรภาคอีสาน 111 แห่ง ประชุมหารือให้นายทะเบียนทบทวนคำสั่ง

นายสำรวย นิลกิ่ง ประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า หลังจากที่นายทะเบียนออกประกาศมาเมื่อ 3 เดือนที่ แล้ว เกี่ยวกับอายุของ ผจก. ไม่มีการประชาวิจารณ์หรือไถ่ถามกันเลย นายทะเบียนประกาศออกมาปัง เกิดปัญหาทันที่ จึงได้เกิดการการประชุมกันในวันนี้เพื่อหาทางออกให้กับชาวสหกรณ์ ที่โดนนายทะเบียนและรองนายทะเบียนออกระเบียบข้อบังคับแบบนี้มีผลกระทบกับการพัฒนาองค์กรของเรา ภาคการเกษตรเราดูแลตนเองมาโดยตลอดแต่พอนายทะเบียนมาออกระเบียบแบบนี้เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเหมือนเราทำงานทำความดีมาตลอดชีวิต และคุณก็มาไล่เราออกทันที เราเป็นครอบครัวใหญ่น่าจะมีการตกผลึกกันก่อน ไม่ใช่อยากจะออกประกาศก็ออกมาเลยแบบนี้พวกท่านออกประกาศแล้วท่านก็ย้ายไป แต่พวกเราต้องอยู่กับเกษตรกรทั้งชีวิต  ถ้าเราหาข้อสรุปแล้วนายทะเบียน ท่านไม่ฟังเรา แล้วท่านดูแลใคร ท่านส่งเสริมใคร แก้ได้ไหมทบทวนได้ไหมถ้าไม่ฟังเสียงพวกเรา หรือนายทะเบียนไม่ทบทวน สหกรณ์พวกเราเป็นนิติบุคคลเราสามารถจ้างใครก็ได้ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก เราก็พร้อมดำเนินการกันเอง ถ้ามีปัญหามากก็มาฟ้องกันเลยเจอกันที่ศาล

สหกรณ์การเกษตรภาคอีสาน 111 แห่ง ประชุมหารือให้นายทะเบียนทบทวนคำสั่ง

 

 

 

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *