ชาวนาดีใจ สุทิน คลังแสง รมต.กลาโหม นําทหารมาช่วยเกี่ยวข้าว ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ชาวนาดีใจ สุทิน คลังแสง รมต.กลาโหม นําทหารมาช่วยเกี่ยวข้าว ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ชาวนาดีใจ สุทิน คลังแสง รมต.กลาโหม นําทหารมาช่วยเกี่ยวข้าว ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ชาวนาดีใจ สุทิน คลังแสง รมต.กลาโหม  นําทหารมาช่วยเกี่ยวข้าว ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นํากําลังพลทหาร จำนวน 40 นาย ร่วมกับจิตอาสา นายสมพร ควรคำคง นายอำเภอเชียงยืน นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงยืน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่บริเวณแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ บ้านบัวบาน ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน 17 ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนและได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ลมแรงข้าวล้ม ซึ่งยังมีเกษตรกรอีกหลายรายที่ขาดแคลนแรงงานเกี่ยวข้าว ส่งผลให้ข้าวเริ่มแห้งกรอบ บางรายมีฐานะยากจน ไม่มีเงินจ้างแรงงาน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและความลำบากในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว

ชาวนาดีใจ สุทิน คลังแสง รมต.กลาโหม  นําทหารมาช่วยเกี่ยวข้าว ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  กล่าวว่า ในนโยบายของกระทรวงกลาโหมเรานั้น ทหารต้องออกมาช่วยเหลือชาวบ้านเป็นที่พึ่งของชาวบ้านและทหารต้องมาสู้กับภัยแบบใหม่ของความมั่นคงตัวใหม่ คือภัยเศรษฐกิจ  เพื่อฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานรักษาประเพณีอันดีงาม รวมถึงการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระของชาวนาที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนแรงงาน และ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา ที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานเกี่ยวข้าว หรือ ว่าจ้างรถเกี่ยว ข้าว รวมทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *