กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน

กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน
กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน
ที่ ห้องสยามฮอลล์ โรงแรมสยามธารา พาเลซ จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน โดยมี คุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมการประชุม
กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน
ปัจจุบัน กอช. ได้มีเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิกทั้งการสมัครส่งเงินออมต่อเนื่อง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กอช. ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด เสมียนตราอำเภอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ที่ทำไปรษณีย์ไทย เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และ ตู้บุญเติม อีกทั้ง กอช. ได้มีการออมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ให้สมาชิกให้ประชาชนเข้าถึงการออมง่ายยิ่งขึ้น ด้วยความสะดวกสบายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน อาทิ แอปพลิเคชัน กอช., ไลน์ กอช., แอป K PLUS, แอป Krungthai NEXT และแอป Mymo GSB
กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน
นอกจากนี้ กอช. ได้การขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในกลุ่มเยาวชน โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังให้เยาวชนนักเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. ได้มีวินัยทางการเงิน ตระหนักถึงการออมเงินตั้งแต่วัยเรียน ในการออมเงินกับ กอช. จำนวน 4 ครั้งต่อปี จะได้รับวุฒิบัตรจาก สพฐ. กับ กอช. เพื่อมอบให้นักเรียนเยาวชน ที่มีการฝึกฝน สร้างวินัยและเห็นความสำคัญของการออมเงิน
ด้าน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เผยว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมกับ กอช. ผ่านเสมียนตราอำเภอ และตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หน่วยรับสมัครสมาชิก และเครือข่าย กอช. ในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนสมาชิก กอช. สะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2565 ทั้งสิ้น 55,712 คน และมีเป้าหมายการสร้างตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 1,432 คน เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาการออมเงินกับ กอช. แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งการรับสมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม จำนวน 7,776 คน และออมต่อเนื่อง ทั้งสิ้น 15,552 คน และคาดหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุม นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวันนี้ไปขยายต่อและเป็นกระบอกเสียงในการแนะนำและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในอนาคตข้างหน้าประชาชนคนไทย แรงงานนอกระบบจะมีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. เพื่อความมั่นคงทางเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *