อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ณ บริเวณแปลงสาธิต สยามคูโบต้า  ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นาย ธีระพงศ์ ฤทธิโชติ รักษาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานสยามคูโบต้า ชาวบ้าน  เจ้าหน้าที่ กว่า 30 คน ลงแขกเกี่ยวข้าว บนพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์มะลิ 105  ตามโครงการ อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้คนในครอบครัว ในหมู่บ้าน และชุมชน ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความอบอุ่น เข้าใจ เห็นใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้แรงแทนการใช้เงินเป็นที่ตั้ง เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน   โดยภายในงานป้องกันตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

โดยกิจกรรมบรรยากาศ ที่สร้างสีสัน เรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะด้วยความสนุกสนาน จากการเล่นการเป่าปี่ทำจากตอซังข้าวที่มีการเล่นพื้นบ้านตั้งแต่สมัยโบราณ ปู ย่า ตา ยาย      วีธีทำง่ายๆเมื่อเราได้ตอฟางข้าวที่เหมาะสมขนาดแล้ว  ก็เลือกตัดเอาปล้องสวย ๆ มาแค่ปล้องเดียว แล้วก็บี้ๆ ตรงใกล้ๆจะถึงหัวข้อปล้องด้านบน หรือจะใช้ของมีคมกรีดเป็นช่อง ๆ แล้วเอาเศษหญ้ายาวๆ แหย่ลงไปในรู กระบอกซังข้าว เพื่อไล่เอาเศษข้างในออก แค่นี้เราก็เอามาเป่าเป็นเครื่องดนตรีได้ง่าย

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

นาย ธีระพงศ์ ฤทธิโชติ รักษาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  ได้กล่าวว่า พบว่าเกษตรกร ชาวจังหวัดมหาสารคาม มีต้นทุนในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตข้าวสูงมาก โดยเฉพาะต้นทุนในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้นทุนการดูแลจนถึงเก็บเกี่ยว มีความเสี่ยงเรื่องดินฟ้าอากาศ ดังนั้นจึงต้องช่วยกัน ส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนภาคการเกษตรอย่างจริงจัง เพื่อให้เกษตรกรลดค่าใช่จ่ายและมีกำไรมาขึ้น   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม สืบสานประเพณีของท้องถิ่น เรื่องการลงแขกเกี่ยวข้าว นับเป็นประเพณีที่ดีของชาวอีสาน ตามฮีต 12 คอง 14 ในเรื่องความมีน้ำใจ เอื้อเนื้อ เผื่อแผ่ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันสืบสาน ในเรื่องนี้ ให้ต่อเนื่อง และให้คงอยู่คือกับสังคมภาคอีสานต่อไป

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *