ร้องเกษตรแปลงใหญ่ใช้ที่สาธารณะ มาทำลานมัน

ร้องเกษตรแปลงใหญ่ใช้ที่สาธารณะ มาทำลานมัน

ร้องเกษตรแปลงใหญ่ใช้ที่สาธารณะ มาทำลานมัน

ชาวบ้านขอตรวจสอบการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (โคกบ้านร้างบ้านหนองตูบ) ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ร้องเกษตรแปลงใหญ่ใช้ที่สาธารณะ มาทำลานมัน

นายสมคิด บุญประสงค์ ในนามตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านหนองตูบ ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีความประสงค์ขอให้จังหวัดมหาสารคามตรวจสอบการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของ แผ่นดิน (โคกบ้านร้างบ้านหนองตูบ) ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมัน สำปะหลังบ้านหนองตูบ ใช้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ชาวบ้านจำนวนมากไม่ทราบถึงรายละเอียดในการใช้สถานที่การดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ที่ชัดเจน ซึ่งในขณะนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านหนองตูบได้ดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตขนาดใหญ่ไปแล้ว พร้อมทั้งเริ่มก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในลักษณะมั่นคงถาวร และเห็นว่ามีการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ แผ่นดิน (โคกบ้านร้างบ้านหนองตูบ) เพื่อทำโครงการฯ เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ โดยมีการขออนุญาตใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ไม่น่าจะให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิบสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553

ร้องเกษตรแปลงใหญ่ใช้ที่สาธารณะ มาทำลานมัน

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และในการก่อสร้างโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ชาวบ้านหมู่บ้านหนองตูบ ไม่ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเลย ขอความอนุเคราะห์ ขอให้จังหวัดมหาสารคามตรวจสอบการใช้ที่ดินอัน เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (โคกบ้านร้างบ้านหนองตูบ) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้าน หนองตูบ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านหนองตูบ ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯในที่ดินดังกล่าว และในการก่อสร้างโครงการฯ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ได้มีการจัดทำมาตรการ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม หรือไม่ พร้อมทั้งขอให้ชี้แจงในประเด็นที่ขอให้ตรวจสอบ

ร้องเกษตรแปลงใหญ่ใช้ที่สาธารณะ มาทำลานมัน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *