ชาวบ้าน  ร้อง ผญบ บริหารกองทุนหมู่บ้านไม่โปร่งใส

ชาวบ้าน  ร้อง ผญบ บริหารกองทุนหมู่บ้านไม่โปร่งใส

ชาวบ้าน  ร้อง ผญบ บริหารกองทุนหมู่บ้านไม่โปร่งใส

ชาวบ้าน ม.7 บ้านวังไผ่ ได้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ให้ตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านบริหารกองทุนหมู่บ้านไม่โปร่งใสพร้อมคณะกรรมการ หลังไปร้องที่อำเภอแล้วคดีไม่คืบหน้า

ชาวบ้าน  ร้อง ผญบ บริหารกองทุนหมู่บ้านไม่โปร่งใส

ที่บ้านวังไผ่ ตัวแทนชาวบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 7 ต.ลาดพัฒนา  อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม    นางรำไพ มาพร แกนนำชาวบ้าน กล่าวว่า  ตนได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านวังไผ่ 31 ราย  ไปยื่นหนังสือถึงผู่ว่าราชการขังหวัด  ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อขอให้ตรวจสอบถอดถอนประธานกองทุนหมู่บ้าน คือผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมหมู่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่โปร่งใส ทุจริต และประพฤติมิชอบ จนชาวบ้านไม่ไว้วางใจใน 8 โครงการ อย่างเช่น เงินกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน) ไม่มีรายละเอียดใช้จ่ายเงินเงินกองทุน และไม่ปรากฏผู้กู้ยืม และ เงินกู้ สพช. นำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกในหมู่บ้าน ไม่มีประชุมชี้แจงรายละเอียด  ในการใช้เงินยืม และผลกำไร  ให้สมาชิกทราบ  กองทุนปุ๋ย เป็นเงินช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก ไม่มีประชุมชี้แจงรายละเอียด ในการใช้จ่ายเงิน และจัดซื้อปุ๋ยผูกขาดกับร้านจำหน่ายปุ๋ย

ชาวบ้าน  ร้อง ผญบ บริหารกองทุนหมู่บ้านไม่โปร่งใส

โดยชาวบ้านเห็นว่าการบริหารจัดการไม่โปร่งใส ประธานกองทุนหมู่บ้าน, คณะกรรมการกองทุน และผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่แบบไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น โดยส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ชาวบ้านเคยได้สอบถามรายละเอียดของแต่ละโครงการก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ประธานและกรรมการพยายามบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา บางครั้งมีการข่มขู่ และดูถูก ดูหมิ่นดูแคลนชาวบ้านซึ่งชาวบ้านทั้งหมดไม่อาจจะทนอีกต่อไปได้   ทั้งที่ก่อนหน้าที่จะมีตำแหน่ง ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้านเพื่อการพัฒนา แต่เมื่อดำรง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้หาเป็นเช่นนั้นไม่ พร้อมกระทำผิด ระเบียบวินัย และสํานึกต่อหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ด้วยประโยชน์แห่งความเป็นธรรม  จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เรียกผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง นําหลักฐานทั้งหมดเพื่อเข้าสู่การประชุม ตรวจสอบ พิจารณาและสรุปผู้กระทำผิด เพื่อสอบสวน สอบวินัย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกองทุนทั้งหมด และ ผู้ร้อง ขอข้อมูลข่าวสารพร้อมรับรองสำเนา ทุกกองทุน ที่เสนอร้องเรียนมา ทั้งหมด ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงรับหนังสือด้วย

ชาวบ้าน  ร้อง ผญบ บริหารกองทุนหมู่บ้านไม่โปร่งใส

โดย ก่อนหน้าชาวบ้านร้องไปทางอำเภอเมืองมหาสารคามเพื่อให้ตรวจสอบ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเมืองที่เข้ามาตรวจสอบ ผู้ใหญ่บ้านประธานกองทุนหมู่บ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการ  แต่เรื่องก็เงียบหายไปไม่มีการชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทรบ จนชาวบ้านได้รวบรวมกันทำหนังสือไปยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเอกสารเพื่อให้ช่วยตรวจสอบแทน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *