สสจ.แถลงผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

จังหวัดมหาสารคาม มีผลงานเฉลี่ยการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
ผลงานเฉลี่ยการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม ตามที่ได้มีการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ทุกกลุ่มวัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงของโรค และสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่พบการระบาดได้ง่าย และแพร่กระจายในทุกพื้นที่ของประเทศ มาตรการที่สำคัญที่จะลดความรุนแรงและการแพร่ระบาด ได้แก่ การฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 รวมถึงกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว 2 เข็ม ภายใน 6 เดือน โดยขณะนี้ประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ไปแล้วอยู่ที่ร้อยละ 26.10
สสจ.แถลงผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
จังหวัดมหาสารคาม ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับประชาชนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ซึ่งรับวัคซีนไปในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 และผู้ที่รับวัคซีนในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน 239,552 ราย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้เน้นบริการทั้งเชิงรุก ได้แก่ จัดตั้งหน่วยฉีดนอกสถานบริการ ติดตามรายชื่อ ปูพรมเคาะบ้านเชิญชวนฉีดวัคซีน ให้บริการฉีดวัคซีนที่บ้าน และเชิงรับได้ให้บริการฉีดวัคซีนในสถานบริการพยาบาลทุกแห่งทุกวันมาโดยตลอด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงปัจจุบัน
สสจ.แถลงผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนได้รับวัคซีนเข็ม 3 ได้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด จึงได้จัดทำแคมเปญ ” 14 กุมภาพันธ์ วัคซีนเข็ม 3 ความรักยิ่งใหญ่ จากใจชาวสาธารณสุขมหาสารคาม ” โดยเปิดฉีดวัคซีนเชิงรุกพร้อมกันทั้งจังหวัด จำนวน 193 แห่ง ทั้ง 13 อำเภอ ส่งผลให้ในวันนี้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดมหาสารคาม มีผลงานเฉลี่ยการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 25.74 ขึ้นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากลำดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร และลำดับที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น ความสำเร็จของการดำเนินงานและแคมเปญ วาเลนไทน์วันแห่งความรักด้วยวัคซีนเข็มที่ 3 ในครั้งนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดี และสร้างพลังให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ ผู้ดำเนินการ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) สร้างความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม และขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เข็ม 2 หรือเข็ม 3 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และชุมชน สังคม ต่อไป
สสจ.แถลงผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *