มอบเงินชดใช้ทำลายสุกรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกร

มอบเงินชดใช้ทำลายสุกรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกร
จังหวัดมหาสารคามมอบเงินชดใช้ทำลายสุกรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกร
มอบเงินชดใช้ทำลายสุกรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกร
ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ. มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเงินชดใช้ทำลายสุกรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกรช่วงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามและดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสุกรแล้วดำเนินการทำลายสุกรที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งนำไปสู่การแพร่ระบาดโรคติดต่อตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 242 ราย สุกร จำนวน 5,996 ตัว เป็นจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในจำนวนอย่างน้อย 3 ใน 4 ของราคาประเมิน คิดเงินจำนวน 28,465,023.75 บาท ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เกษตรกรและได้โอนเงินค่าชดใช้เกษตรกร
มอบเงินชดใช้ทำลายสุกรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกร
ในครั้งที่ 1 ห้วงเวลาการทำลายสุกรเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.63 ถึง 22 มี.ค.64 ให้เกษตรกรจำนวน 11 ราย มูลค่าการชดใช้จำนวน 774,247.50 บาทและในครั้งที่ 2 ชดใช้ในห้วงเวลาการทำลายสุกรวันที่ 23 มี.ค.64 ถึง 15 ต.ค.64 ให้แก่เกษตรกรจำนวน 106 ราย จำนวน สุกร 2,353 ตัว ชดใช้จำนวน 8,945,430 บาท ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง 50 ราย อำเภอเชียงยืน 11 ราย อำเภอโกสุมพิสัย 27 รายอำเภอกันทรวิชัย 11 ราย อำเภอกุดรัง 1 ราย อำเภอชื่นชม 1 ราย อำเภอบรบือ 2 ราย อำเภอยางสีสุราช 2 รายและอำเภอวาปีปทุม 1 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจึงได้จัดพิธีมอบเงินค่าชดใช้ทำลายสุกรให้แก่ตัวแทนเกษตรกรจำนวน 10 ราย
มอบเงินชดใช้ทำลายสุกรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกร
พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้ให้เกียรติในการเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงปศุสัตว์
มอบเงินชดใช้ทำลายสุกรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกร

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *