มหาสารคาม เดินหน้าสร้าง  มหานครปลอดการเผา Zero Burn โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ 

มหานครปลอดการเผา

มหาสารคาม เดินหน้าสร้าง  มหานครปลอดการเผา Zero Burn โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

มหาสารคาม เดินหน้าสร้าง  มหานครปลอดการเผา Zero Burn โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ 

ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน บ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและงานเกี่ยวข้าวไถกลบตอซังข้าว งดเผาฟาง โดยจังหวัดมหาสารคามร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํากัด จัดขึ้นภายใต้โครงการของจังหวัดมหาสารคามเกษตรปลอดการเผา Zero Burn “มุ่งสร้างมหาสารคาม มหานครปลอดการเผา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำร่องการสาธิตเทคโนโลยี การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา จัดทำแปลงสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนการเผา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ จัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

.

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ยังมีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจุดความร้อนเล็กๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ เกิดมลพิษทางอากาศ สะสมทำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น เป็นผลเสียกับสุขภาพของประชาชน หากเกษตรกรลดการเผา แล้วนำเทคโนโลยีมาใช้จะสร้างมูลค่าเพิ่มกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จะเกิดเป็นรายได้แก่เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง โดยเราต้องเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกในกลุ่ม ในชุมชน และมีข้อตกลงร่วมกันในการจัดการการเผาในพื้นที่เกษตร

มหาสารคาม เดินหน้าสร้าง  มหานครปลอดการเผา Zero Burn โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *