ธกส เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

ธกส เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

ธกส เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรท่ีประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.โกสุมพิสัย มอบถุงยังชีพ 400 ชุด

ธกส เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรท่ประสบภัยน้ำท่วม

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายผลึก อาจหาญ  ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชุมชน นายวุฒิชัย ข่าขันมะลี ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายจรรยงค์ สุวรรณศรี ผู้อํานวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมให้กําลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ที่บ้านปลาเดิดปลาปัด ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 200 ชุด ที่บ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 100 ชุด ที่บ้านกอก ต.หนองบัว อําเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 100 ชุด

ธกส เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ในการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัย ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน มอบถุงยังชีพแทนความห่วงใยจากใจ ธ.ก.ส. สนับสนุนศูนย์อพยพหรือจุดรวมพลต่าง ๆ เช่น จัดอาหาร/น้ำดื่ม เต้นท์สนาม บริการสุขาเคลื่อนที่ เครื่องนุ่งห่ม เงินบํารุงขวัญ กรณีลูกค้าผู้กู้หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้าผู้กู้เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถบรรทุก ค่าแรงงาน เป็นต้น

ธกส เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

และในการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูภายหลังประสบภัย เกษตรกรประสบปัญหาภัยธรรมชาติและภัยพิบัติก่อให้เกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ที่แจ้งความประสงค์ต่อสาขาเพื่อขอรับความช่วยเหลือ พักชําระหนี้ (ภาคสมัครใจ) ขยายระยะเวลาชําระหนี้ต้นเงินให้ 1 ปี ส่วนดอกเบี้ย ขยาย ระยะเวลาชําระให้ 2 เดือน นัดถัดจากวันถึงกำหนดชําระมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่มีหนี้ถึงกำหนดชําระในปีบัญชี 2564 โดยให้ลูกค้าชําระดอกเบี้ย ร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชําระ และขยายต้นเงินออกไปอีก 1 ปี ดอกเบี้ยที่เหลือทำแผน ชําระหนี้ ดอกเบี้ยให้ครบ ภายในระยะเวลากำหนดชําระหนี้  มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยขยายระยะเวลาออกไปไม่เกิน 20 ปี สนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนหรือเงินลงทุนตามศักยภาพของเกษตรกร

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *