เกษตรกร บ้านศรีสว่าง ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม หลังจากทำนาเสร็จได้นำพื้นที่ 4 ไร่ ปลูกปอเทืองในที่นา เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพื้นดินลดสารเคมี

เกษตรกร บ้านศรีสว่าง ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม หลังจากทำนาเสร็จได้นำพื้นที่ 4 ไร่ ปลูกปอเทืองในที่นา เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพื้นดินลดสารเคมี

เกษตรกร บ้านศรีสว่าง ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม หลังจากทำนาเสร็จได้นำพื้นที่ 4 ไร่ ปลูกปอเทืองในที่นา เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพื้นดินลดสารเคมี

เกษตรกร บ้านศรีสว่าง ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม หลังจากทำนาเสร็จได้นำพื้นที่ 4 ไร่ ปลูกปอเทืองในที่นา เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพื้นดินลดสารเคมี

เกษตรกร บ้านศรีสว่าง ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม หลังจากทำนาเสร็จได้นำพื้นที่ 4 ไร่  มาปลูกปอเทือง โดยได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท นำมาหว่านในแปลงนา ใช้เวลาเจริญเติบโตเต็มที่ 3 เดือน ทำให้ปอเทือง ออกดอกสีเหลือง บางต้นมี ฝักและมีเมล็ดที่สามารถนำเมล็ดไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ ความสูงของต้น มีความสูงตั้งแต่ 1.5 – 2 เมตร หลังจากการ ปลูกแล้ว บางส่วนที่เจริญเติบโตงอกงามดีก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์นำไปจำหน่าย

นางอารีย์  อินภูนา เกษตรกร กล่าวว่า ตนเองลงทุนการปลูกปอเทืองด้วยงบ 1,000 บาท  แต่สามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายได้ถึง ไร่ละ 7,000 บาท และยังให้ความอุดมสมบูรณ์ ให้ได้ผลผลิตดี เป็นปุ๋ยอินทรีย์  ก็จะทำการไถกลบต้นปอเทือง ให้เป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุทำให้ดินบริเวณที่จะทำนา เป็นดินที่มีคุณภาพจากการสังเกตได้ดำเนินการในปี 2565 จากการที่เคยทำนาในพื้นที่นา 4 ไร่ ทำนาแล้วได้ข้าว 50 กระสอบ ในปีที่ได้ปลูกปอเทือง และทำไถกลบให้ปอเทืองเป็นปุ๋ย ปี 66 จะได้ข้าวปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 80 กระสอบ จึงได้ชักชวนเพื่อนเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอชื่นชมกว่า 30 รายมาปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดินให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์กว่า 100 ไร่ ถ้ามีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่อำเภอชื่นชมในช่วงนี้ จะมองเห็นทุ่งปอเทืองเป็นบริเวณกว้าง สีเหลืองอร่ามงามตา

เกษตรกร บ้านศรีสว่าง ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม หลังจากทำนาเสร็จได้นำพื้นที่ 4 ไร่ ปลูกปอเทืองในที่นา เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพื้นดินลดสารเคมี

ตนเองว่า การปลูกปอเทืองเป็นการลงทุนน้อยมีเฉพาะค่าไถกลับค่าเมล็ดพันธุ์คิดแล้วก็คงประมาณไร่ละ 1,000 บาท แต่ให้ผลผลิตมากเพราะว่าสามารถนำจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ถึง ไร่ละประมาณ 7000 บาท เกษตรกรที่สนใจอยากศึกษาดูงานเยี่ยมชมการทำนาแบบอินทรีย์ได้ปริมาณข้าวมากด้วยการปลูกปอเทืองทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์สามารถติดต่อได้ที่ นางอารีย์ อินภูนา โทร 065-980 9497 ยินดีที่จะให้ศึกษาข้อมูลแนะนำวิธีการปลูกวิธีการไถกลบวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *