มอบปัจจัยสนับสนุนพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่

มอบปัจจัยสนับสนุนพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่
 ที่บ้านม่วงใหญ่ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบปัจจัยสนับสนุนพันธุ์พืช ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) พายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ตามโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วม สำหรับจังหวัดมหาสารคามมีตัวแทนเกษตรกร รับมอบในวันนี้ จำนวน 200 ราย โดยจัดสรรพันธุ์พืช ได้แก่ พริก มะเขือ มะเขือเทศ มะนาว ฝรั่ง จำนวนทั้งสิ้น 67,600 ต้น ให้แก่เกษตรกร 5 อำเภอ
.มอบปัจจัยสนับสนุนพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่
ทั้งนี้ จากการที่จังหวัดมหาสารคามได้ประกาศเขตความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่เบื้องต้นจากการสำรวจ เกษตรกร จำนวน 11,272 ราย พื้นที่ความเสียหาย 121,434 ไร่ จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอกุดรัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยการผลิตต้นพันธุ์พืชผัก และพันธุ์ไม้ผลสำหรับส่งมอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน เป็นการลดต้นทุนการผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
มอบปัจจัยสนับสนุนพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *