จัดยิ่งใหญ่ งานกาชาดมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ชมฟรีคอนเสิร์ต 8 วัน 8 คืน

จัดยิ่งใหญ่ งานกาชาดมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ชมฟรีคอนเสิร์ต 8 วัน 8 คืน

จัดยิ่งใหญ่ งานกาชาดมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ชมฟรีคอนเสิร์ต 8 วัน 8 คืน

ที่โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และนายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานกาชาดและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

จัดยิ่งใหญ่ งานกาชาดมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ชมฟรีคอนเสิร์ต 8 วัน 8 คืน

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ จังหวัดมหาสารคาม ต้องเลื่อนการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาขาดจังหวัดมหาสารคาม แต่มีบางกิจกรรมซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาข้านาน ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น งานบวงสรวงพระแมโพสพ รวมทั้ง การออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ยกเว้น ร้านมัจฉากาชาด ที่มีภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน องค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมบริจาคทั้งเงินสด สิ่งของ เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ทีวีสี ตู้เย็น ที่ยังคงเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จึงได้ร่วมบูรณาการ “งานกาชาด” และงานมหกรรม “มหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล” เข้าด้วยกัน ระหว่างวันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2565 รวม 8 วัน เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดมหาสารคาม

จัดยิ่งใหญ่ งานกาชาดมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ชมฟรีคอนเสิร์ต 8 วัน 8 คืน

ในส่วนของงานมหกรรม “มหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล” เนื่องจากจังหวัดมหาสารคามพื้นที่เกษตรกรรมถึงร้อยละ 84 ของพื้นที่ทั้งหมดและมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึงร้อยละ 80 ดังนั้นจังหวัดจึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนให้เมืองมหาสารคามสีเขียวสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ มีความยั่งยืนสมดุลทั้งระบบสังคม เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือต้องการยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีพื้นที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

จัดยิ่งใหญ่ งานกาชาดมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ชมฟรีคอนเสิร์ต 8 วัน 8 คืน

คาดว่าการจัดงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล ได้ยกระดับเกษตรกรที่อยู่ในสังกัดแต่ละหน่วยงานสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน โครงการ “เมืองมหาสารคามสีเขียวสู่เกษตรกรรมยั่งยืน” การพลิกฟื้นเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร ตลอดจน เกิดการจับจ่ายใช้สอยทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดมหาสารคาม จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น พี่น้องเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า มีรายได้จากการนำสินค้า พืชผลทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ มาร่วมจำหน่ายภายในงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของมหาสารคาม

จัดยิ่งใหญ่ งานกาชาดมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ชมฟรีคอนเสิร์ต 8 วัน 8 คืน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชม “งานกาขาดและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล” และมาร่วมลุ้นรับรางวัลต่างๆ ในร้านมัจฉากาชาด เพียงซื้อสลากใบละ 20 บาท โดยรายได้จากร้านมัจฉากาขาดจะนำไปช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์

จัดยิ่งใหญ่ งานกาชาดมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ชมฟรีคอนเสิร์ต 8 วัน 8 คืน

โดยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวงานแต่ละวันจะเต็มอิ่มและตื่นตา ตื่นใจ กับกิจกรรมบนเวที ทั้งการเดินแบบผ้าไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นท้องที่ กิจกรมประกวดคัฟวอร์เดนซ์ ชุดการแสดง “หมอลำ” กิจกรรมแสดง TO Be Number One รวมถึงการแสดงของศิลปีนนักร้องชื่อดังอีกมากมายทั้ง 8 วัน 8 คืน

จัดยิ่งใหญ่ งานกาชาดมหาสารคาม เมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล ชมฟรีคอนเสิร์ต 8 วัน 8 คืน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *